Naše akreditované laboratórium na požiadanie zákazníka poskytuje stanovenie vlastností polymérnym látkam, ktoré môžu byť podložené atestom.

· Identifikácia materiálu
· Rozpustnosť v roztokustroj
· Bod topenia (STN EN ISO 3146)
· Bod mäknutia (STN EN ISO 306)
· Index toku taveniny (STN EN ISO 1133)
· Obsah popola (STN EN ISO 3451)
· Obsah plniva
· Horľavosť (UL94, STN EN 60695-11-10)
· Skúška žeravým/horúcim drôtom (STN EN 60695)
· Farebnosť, farebný odtieň (STN 01 1718)
· Obsah vody (STN EN ISO 15512)
· Látky extrahovateľné vodou (STN 64 0364)
· Sypná hmotnosť (STN EN ISO 60)
· Hustota (STN EN 1183)
· Zmraštenie (STN EN ISO 294)
· Tvrdosť (STN EN ISO 2039)
· Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí (STN EN ISO 527)
· Medza klzu (STN EN ISO 527)
· Menovité pomerné predĺženie pri pretrhnutí (STN EN ISO 527)
· Rázová húževnatosť podľa Charpy (pri ± 23 °C) (STN EN ISO 179)
· Vrubová húževnatosť podľa Charpy (pri ± 23 °C) (STN EN ISO 179)

V prípade záujmu o jednotlivé služby vám bude vypracovaná cenová ponuka špecialistom technického úseku.    rubalaml@runeko.sk