recyklacia000

Vykupujeme rôzne druhy recyklovateľných plastov. Z najfrekventovanejších druhov sú to: PA6, PA6.6, PA6/PA6.6, PP, HIPS, ABS, PE, PC vo forme rôznych technologických odpadov ako sú granuláty, drviny, nepodarky, výstreky, profily, vtoky, koláče, atď.

Máme záujem o pravidelný i jednorázový výkup každého plastového odpadu z vášho závodu. Ponúkame dlhodobú spoluprácu a výhodné ceny.

Podmienkou výkupu sú druhovo čisté plastové odpady, prípadne vašu ponuku prekonzultujeme s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Ponúkame aj regranuláciu vášho odpadu. Výkupná cena závisí okrem iného od čistoty odpadu (napr. hodnota odpadu klesá pri znečistení rôznymi druhmi plastov, kovmi a inými nežiadúcimi prímesami), farebnosti, obsahu plnív, stupňa degradácie a množstva. Naše akreditované laboratórium dokáže analyzovať všetky tieto horeuvedené skutočnosti, na základe ktorých spoločnosť RUNEKO spol. s r. o. môže ponúknuť adekvátnu výkupnú cenu za odpad.