Typ Technický list
E

typ nestužený, optimálne spracovateľské vlastnosti, vysoký lesk výstrekov, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL), technické výstreky zložitých tvarov s nárokmi na vzhľad

PDF
EN

typ nestužený, mikrokryštalická štruktúra, vysoký lesk výstrekov, prírodný, technické výstreky pre aplikácie v elektrotechnike a strojárenstve

PDF
EF

typ nestužený, znížená horľavosť, bezhalogénový retardér horenia, zvýšená tuhosť, technické výstreky pre elektrotechniku, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
FX

typ nestužený, znížená horľavosť, bezhalogénový retardér horenia, zvýšená húževnatosť, optimálne spracovateľské vlastnosti, vysoký lesk výstrekov, prírodný, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL), technické výstreky pre elektrotechniku

PDF
EFX

typ nestužený, znížená horľavosť, bezhalogénový retardér horenia, zvýšená húževnatosť, vysoký lesk výstrekov, technické výstreky pre elektrotechniku, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
EFXSV10

typ stužený 10 % krátkymi sklenými vláknami, znížená horľavosť, bezhalogénový retardér horenia, zvýšená tuhosť a tvarová stálosť, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL), technické výstreky pre elektrotechniku

PDF
EFXSV25

typ stužený 25 % krátkymi sklenými vláknami, znížená horľavosť, bezhalogénový a halogénový retardér horenia, zvýšená tuhosť a tvarová stálosť, prírodný, šedý (RAL) a čierny, technické výstreky pre elektrotechniku

PDF
EFSV25

typ stužený 25 % sklenými vláknami, znížená horľavosť, halogénový retardér horenia, zvýšené nároky na tuhosť a pevnosť, dobré mechanické a elektroizolačné vlastnosti, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodné pre výstreky v elektrotechnike, vyrába sa prírodný, v čiernom aj v šedom farebnom odtieni

PDF
EFSV30

typ stužený 30 % sklenými vláknami, znížená horľavosť, halogénový retardér horenia, zvýšené nároky na tuhosť a pevnosť, dobré mechanické a elektroizolačné vlastnosti, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodné pre výstreky v elektrotechnike, vyrába sa prírodný, v čiernom aj v šedom farebnom odtieni

PDF
SV15MF

typ stužený 15 % krátkymi sklenými vláknami a minerálnym plnivom, znížená horľavosť, zvýšená tuhosť, tvarová stálosť, prírodný, šedý (RAL 7035), technické výstreky pre elektrotechniku

PDF
SV10

typ stužený 10 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
SV15

typ stužený 15 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
SV25

typ stužený 25 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
SV30

typ stužený 30 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
SV35

typ stužený 35 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
SV50

typ stužený 50 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť, prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV10

typ stužený 10 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV15

typ stužený 15 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV25

typ stužený 25 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV30

typ stužený 30 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV35

typ stužený 35 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
HSV50

typ stužený 50 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, široká škála farebných odtieňov podľa vzorkovnice výrobcu (RAL)

PDF
G5

typ plnený 5 % grafitom, zlepšené klzné vlastnosti, optimálna zatekavosť taveniny, technické výstreky pri požiadavke zníženia koeficientu trenia, pričom klzná prísada pôsobí pri postupnom opotrebovaní výstreku ako mazadlo

PDF
G10

typ plnený 10 % grafitom, zlepšené klzné vlastnosti, optimálna zatekavosť taveniny, technické výstreky pri požiadavke zníženia koeficientu trenia, pričom klzná prísada pôsobí pri postupnom opotrebovaní výstreku ako mazadlo

PDF
M15

typ plnený 15 % mikromletým minerálnym plnivom, zvýšená tuhosť, rovnomerné zmraštenie, rozmerová stálosť, optimálne tokové vlastnosti, technické výstreky

PDF
M30

typ plnený 30 % mikromletým minerálnym plnivom, zvýšená tuhosť, rovnomerné zmraštenie, rozmerová stálosť, optimálne tokové vlastnosti, technické výstreky

PDF
LSV20

typ stužený 20 % krátkymi sklenými vláknami, modifikovaný, zvýšená húževnatosť pri nízkom obsahu vlhkosti a mínusových teplotách, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na odolnosť proti rázu, prírodný, ďalšie farebné odtiene na zákazku

PDF
LSV30

typ stužený 30% krátkymi sklenými vláknami, modifikovaný, zvýšená húževnatosť pri nízkom obsahu vlhkosti a mínusových teplotách, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na odolnosť proti rázu, prírodný, ďalšie farebné odtiene na zákazku

PDF
L

typ nestužený, modifikovaný, zvýšená vrubová húževnatosť za sucha a pri nízkej teplote, optimálne spracovateľské vlastnosti, prírodný, ďalšie farebné odtiene na zákazku, technické výstreky s požiadavkou na zvýšenú rázovú odolnosť

PDF
EL

typ nestužený, modifikovaný, zvýšená vrubová húževnatosť za sucha a pri nízkej teplote, optimálne spracovateľské vlastnosti, prírodný, ďalšie farebné odtiene na zákazku, technické výstreky s požiadavkou na zvýšenú rázovú odolnosť

PDF
LS

typ nestužený, modifikovaný, zvýšená vrubová húževnatosť za sucha a pri nízkej teplote, optimálne spracovateľské vlastnosti, prírodný, ďalšie farebné odtiene na zákazku, technické výstreky s požiadavkou na zvýšenú rázovú odolnosť

PDF