Typ Technický list
SE

typ nestužený, vyrába sa v čiernej farbe, optimálne spracovateľské vlastnosti, zvýšená húževnatosť, vhodný na výrobu hmoždiniek a technických výstrekov zložitých tvarov s nárokmi na vzhľad

PDF
S1 E

typ nestužený, vyrába sa v čiernej farbe, optimálne spracovateľské vlastnosti, zvýšená húževnatosť, vhodný na výrobu hmoždiniek a technických výstrekov zložitých tvarov s nárokmi na vzhľad

PDF
S SV10

typ stužený 10 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S SV15

typ stužený 15 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S SV25

typ stužený 25 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S SV30

typ stužený 30 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S1 SV30

typ stužený 30 % krátkych sklených vláken, zvýšená tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S SV35

typ stužený 35 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
S SV50

typ stužený 50 % krátkych sklených vláken, zvýšená pevnosť, tuhosť, tvarová stálosť za tepla, optimálne spracovateľské vlastnosti, vhodný ako konštrukčný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia, vyrába sa v čiernej farbe, nie je určený pre priamy styk s požívatinami

PDF
SH SV10

typ stužený 10 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
SH SV15

typ stužený 15 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
SH SV25

typ stužený 25 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
SH SV30

typ stužený 30 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
SH SV35

typ stužený 35 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
SH SV50

typ stužený 50 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF