Typ Technický list
S SV10

typ stužený 10 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S SV15

typ stužený 15 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S SV25

typ stužený 25 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S SV30

typ stužený 30 % sklených vlákien, prírodná alebo čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S SV40

typ stužený 40 % sklených vlákien, prírodná farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S GF50

typ stužený 50 % sklených vlákien, čierna farba, optimálne vlastnosti prúdenia, vhodný pre výlisky so zvýšenými požiadavkami na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť

PDF
S E

typ nestužený, vyrába sa v čiernej farbe, optimálne spracovateľské vlastnosti, zvýšená húževnatosť, technické výstreky zložitých tvarov vhodné pre formy s horúcimi vtokmi

PDF
SH SV10

typ stužený 10 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF
SH SV15

typ stužený 15 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF
SH SV25

typ stužený 25 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF
SH SV30

typ stužený 30 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF
SH SV35

typ stužený 35 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF
SH SV50

typ stužený 50 % krátkymi sklenými vláknami, optimálne tokové vlastnosti. zvýšená termooxidačná stabilita, technické výstreky so zvýšenými nárokmi na tuhosť, pevnosť, tvarovú stálosť prípadne elektroizolačné vlastnosti, čierna farba

PDF