plna

Platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

– Mimoriadna odolnosť proti nárazuExellD4b
– Vysoká priepustnosť svetla
– Stupeň horľavosti – B (STN 73 0862)
– Nízka špecifická hmotnosť – 1,2 . 103 kg/m3
– Veľmi široký sortiment typov a rozmerov
– Vynikajúca tepelná tvarovateľnosť
– Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
– Maximálna voľnosť tvarov pri dizajne v architektúre

 

pre viacej informácii kliknite sem