Od svojho založenia v roku 1991 bola firma RUNEKO, spol. s r. o. so sídlom v Žiline zameraná na výrobno-obchodnú činnosť  a predovšetkým konštrukčné plasty na báze základných kompaudovaných polymérov ako PA 6 pod značkou SILAMID®  a PA 6.6 SILAMID, ktoré majú viac ako 60–ročnú históriu. RUNEKO, spol. s r. o. je ďalej zameraná na výskum a vývoj, nakoľko disponuje špeciálnym laboratóriom. Medzi naše ďalšie komodity patrí kompaundácia aj ďalších polymérov ako PP pod značkou RONALEN, tak aj PC, PET, PC/ABS, ABS/PC, HIPS. Firma sa tiež zaoberá recykláciou takmer všetkých konštrukčných plastov.

Naše know-how a flexibilita nám umožňujú ponúkať výrobky  podľa požiadaviek zákazníka. Cieľom spoločnosti je komplexné uspokojenie potrieb zákazníka so zameraním sa predovšetkým na špecifické požiadavky zákazníkov, vrátane plnej zákazníckej podpory. Všetkým zákazníkom vychádzame v ústrety v dodávkach od 25 kg až po kamiónové dodávky.

Svojimi vlastnosťami tvoria naše granuláty vyvážený pomer fyzikálno-mechanických, elektrických, tepelných a koloristických vlastností, s možnosťou aplikácie širokej škály aditív, plnív, modifikátorov, retardérov horenia, s tepelnou a UV odolnosťou, antistatickou stabilizáciou v celej farebnej škále podľa stupnice RAL a umožňujú prípravu typov, ktoré sa dajú prispôsobiť špeciálnym požiadavkám zákazníka, to znamená výrobu kompozitov „na mieru podľa zákazníka“.

Rozmanité vlastnosti predurčujú použitie SILAMIDOV na rôzne technické diely vyrábané technológiou vstrekovania pre automobilový priemysel – na vnútorné aj vonkajšie použitie, elektrotechnický a spotrebný priemysel, taktiež v železničnom i pozemnom staviteľstve, pre športové potreby a v mnohých ďalších odvetviach hospodárstva.

Naša spoločnosť kladie dôraz na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, preto okrem bezodpadového spracovania primárnych surovín máme aj 100 % recykláciu obalových materiálov a podnikáme v oblasti nakladania s odpadmi, nákupu plastových odpadov v akejkoľvek forme (drvina, koláče, vtoky, atď.), spracovania (drvenie, regranulácia) a využitia odpadov z plastov nielen od našich zákazníkov, ale aj od iných dodávateľov. Takisto ponúkame komplexné služby našim zákazníkom t. j. od odvozu materiálu z ich spoločnosti cez podrvenie, opätovnú regranuláciu s možnosťou rôznorodej modifikácie fyzikálno-mechanických vlastností, až po dovoz späť k zákazníkovi.

Z druhotných surovín následne vyrábame a predávame SILAMIDY tzv. technickej (ekonomickej) kvality.

Vedenie firmy venuje pozornosť neustálemu zlepšovaniu výrobného procesu, s cieľom zvyšovania spokojnosti zákazníkov.